Organizator

Organizator

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej

Piotr Grzelak

 

Operator dotychczasowych edycji: 

Fundacja Urban Forms

Prezes Teresa Latuszewska-Syrda

ul. Sienkiewicza 61a
90-009 Łódź
lokal 121 (parter)

www.urbanforms.org

kontakt dla uczestników projektu w trakcie jego trwania

biuro@urbanforms.org

 

Nadzór nad projektem:

Urząd Miejski w Gdańsku 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Sławomir Kiszkurno

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. przestrzeni publicznej

Michał Szymański

Gdańsk, ul. Partyzantów 36, bud. D, pok. 25,

kontakt dla wspólnot chcących zgłosić się do projektu

oraz kontakt z organizatorami poza okresem trwania projektu

tel. 58 52 44 615

barbara.tusk@gzdiz.gda.pl


 

Wyślij wiadomość